Menu

Flir E40(bx)

De FLIR E-modellen zorgen voor een beeldkwaliteit van max. 320 x 240 pixel en bevatten prestatiekenmerken die speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik bij preventief onderhoud en voor elektrische en mechanische inspecties bij machines en installaties. Controleer of installaties efficiënt en betrouwbaar zonder stilstandtijden werken en of er geen onnodige kosten door uitval ontstaan.

De FLIR Ebx-modellen leveren een beeldkwaliteit van max. 320 x 240 pixels en bezitten prestatiekenmerken die speciaal voor toepassing in de gebouwendiagnostiek zijn ontwikkeld. Een luchtvochtigheidsalarm voor relatieve luchtvochtigheid geeft gebieden aan waar gevaar voor condensvorming bestaat. Een koudebrugalarm toont de isolatiecapaciteit van het gebouw. Door de invoer van relevante waarden in de camera worden de gebieden, die aan de voorwaarden voldoen, met een gekleurde achtergrond weergegeven.

Documentatie Flir E40(bx)