Menu

testo 922

De thermometer testo 922 legt de meetwaarde vast van twee TE-voelers en geeft deze gelijktijdig aan op het display. Door middel van een radiografische module kan een extra, draadloze temperatuurvoeler aangesloten worden. Het temperatuurverschil is snel uitleesbaar. Een akoestisch alarm waarschuwt bij grenswaarde overschrijding. Actuele meetwaarden als min.-/max.- data kunnen met de testo protocolprinter gedocumenteerd worden. Bij cyclische opslag is de weergave van meetwaarden bijvoorbeeld één keer per minuut mogelijk.
De testo 922, thermometer TE type K, 2 kanaals, aansluiting voor een optionele
radiografische voeler en incl. batterijen 

Documentatie testo 922