Menu

testo 425

De compacte luchtsnelheidsmeter testo 425 met vast aangesloten thermische luchtsnelheidssonde (sonde Ø 7,5 mm) incl. telescoop. De volumestroom wordt onmiddellijk in het display weergegeven. Voor een nauwkeurige berekening van de volumestroom kan de kanaaldoorsnede eenvoudig ingevoerd worden. Als extra kunt u steeds naar de actuele temperatuurwaarde overschakelen.

De berekening van het tijd- en puntgemiddelde bieden meer informatie over de gemiddelde volumestroom, luchtsnelheid en temperatuur. Minimum- en maximumwaarden kunnen in het display eveneens opgevraagd worden. Met behulp van de Hold-functie kan de actuele meetwaarde in het display vastgehouden worden.

Documentatie testo 425