Menu

testo 416

De compacte anemometer testo 416 met vast aangesloten vleugelradsonde incl. telescoop (max. 890 mm). De volumestroom wordt onmiddellijk in het display weergegeven. Voor deze berekening kan de kanaaldoorsnede eenvoudig ingevoerd worden. De berekening van het tijd- en puntgemiddelde bieden meer informatie over de gemiddelde volumestroom. Minimum- en maximumwaarden kunnen in het display eveneens opgevraagd worden. Met behulp van de Hold-functie kan de actuele meetwaarde in het display vastgehouden worden.

Documentatie testo 416