Menu

testo 175-T3

Vaak moet de temperatuur bewaakt en geregistreerd worden op 2 verschillende plaatsen. Met de 2 sensoraansluitingen (TE type T en type K) is de testo 175 T3 hiervoor uiterst geschikt. Om de werking van een verwarmingsinstallatie te controleren moet de aan- en afvoertemperatuur gemeten en gedocumenteerd worden. Ook een koelinstallatie kan zo getest worden. In de herfst wordt de verwarming terug opgestart en komen ook klachten van huurders die hun woning onvoldoende kunnen verwarmen. Met de testo 175 T3 en de klemvoelers kunt u doelgericht de aan- en afvoertemperatuur van een radiator controleren om zo de oorzaak te vinden.

Documentatie testo 175-T3