Menu

Atal Venti-Light

De Venti-Light is de praktische CO2-signaalindicator die bijtijds waarschuwt voor ventilatieproblemen. De gekleurde LED’s aan de voorzijde vormen een “stoplicht”-signalering die een duidelijke indicatie geeft voor de mate waarin een vertrek wordt geventileerd. Op het display wordt naast het actuele CO2-niveau tevens de temperatuur weergegeven.

Documentatie Atal Venti-Light