Menu

testo 550

De grote getallen in het display zorgen voor een eenvoudige en snelle aflezing van de meetwaarden. Twee temperatuurgecompenseerde druksensoren meten zeer snel en nauwkeurig de hoge en lage druk en berekenen automatisch de overeenkomstige verdampings- en condensatietemperatuur. Met één druk op de knop verschijnt het temperatuurverschil tussen de hoge en de lage druk. Twee temperatuuringangen zorgen voor een gelijktijdige berekening en weergave van de oververhitting en de onderkoeling. Met één druk op de knop, leest u het temperatuurverschil af tussen de gemeten en berekende waarden.

Documentatie testo 550