Menu

testo 535

De testo 535 is het nauwkeurige CO2-meetinstrument voor metingen van de kwaliteit van het binnenklimaat. Een slecht binnenklimaat door een te hoge CO2-concentratie (1000 ppm) leidt tot vermoeidheid, concentratieverlies en ziekte (Sick Building Syndrome/SBS).

Documentatie testo 535