Menu

testo 845

De testo 845 infraroodthermometer met kruismarkering, omschakelbare optiek voor meting op grote afstand en dichtbij, incl. PC software met USB-kabel, aluminium koffer, batterij en kalibratieprotocol. Infraroodthermometer met omschakelbare optiek voor metingen op grote en korte afstand.
Omschakelbare optiek voor metingen op grote afstand (75:1) en voor dichtbij (diameter 1 mm, afstand 70mm).
Geheugen voor 90 meetprotocollen.
Verlichte display (3-regelig) met weergave °C, min-/max-waarde, alarmgrenswaarde en emissiegraad; extra vochtmodule: %RV, °Ctd.
Snel documenteren door het printen van de meetwaarden ter plaatse.

Documentatie testo 845