Menu

Gasdetectiecentrales Dalemans

De installatie voor de detectie van gaslekken bestaat uit een elektronische alarm- en meetinstallatie, naast een detector die op een afstand kan worden geplaatst. Een detector bestaat uit een paar platinadraden; een draad is actief, de andere dient als thermische compensator. De actieve draad is bekleed met een katalytische laag. Wanneer gas in contact komt met deze laag, zal de draad zeer snel opwarmen, met als gevolg een hogere weerstand. Het verschil wordt gemeten met behulp van een Wheatstone-brug. Dit signaal wordt versterkt en op een dubbel digitaal display weergegeven. De meetwaarde ligt tussen de 0 en 99 % van de OEG. Als het signaal van de detector een bepaalde alarmdrempel overschrijdt, geeft de centrale een licht- en geluidsalarm. Met een hulprelais kunnen externe beveiligingen worden aangesloten (zo kan bijvoorbeeld een toevoerklep voor gas worden gesloten bij een verwarmingsinstallatie of kan de elektrische voeding worden onderbroken).
De alarmniveaus liggen onder de OEG-drempel voor het te detecteren gas (zie documentatie over de detectors).

Gasdetectiecentrales Dalemans

Detectoren explosieve gassen Dalemans

Detectoren giftige gassen Dalemans

Magneetventielen Dungs

Sirenes en flitsen Fulleon